Maatschappelijk belang

Scheepswerf Talsma, waar Droogdok Groningen een onderdeel van is, houdt zich sinds de oprichting van het bedrijf in 2003 bezig met bijzondere projecten. Naast de reguliere werkzaamheden - nieuwbouw, onderhoud en restauratie van schepen - is het management zich bewust van het belang van zowel het behouden van kennis als het behouden van historische schepen voor de Noordelijke provincies. Even zo belangrijk is het voor Talsma om mensen 'met een afstand tot de arbeidsmarkt' op te leiden voor de scheepsbouw. Deze speerpunten komen samen in de bijzondere restauratieprojecten die inmiddels op naam van de werf staan.

  • Koftjalk de Tromp; aangeschaft in 2006, project nog niet afgerond, i.s.m. de Gemeente Groningen, project 'werken na detentie'
  • Project "Pollux"; project afgerond in 2011, restauratie van ijzeren Tjalk "De Jonge Douwe", i.s.m. de Maritieme Academie Harlingen en SkûleWelzijn te Franeker
  • Beurtschip Dorp Grou; i.s.m. Empatec, sociale werkvoorziening, Sneek
  • Steilsteven ‘Jatrie’ Groningen; een deel van de restauratie van De Jatrie, een oud Veenkoloniaal binnenvaartschip, hebben wij verzorgd.

Bij al deze projecten zijn leerlingen, stagiaires en ook mensen met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt ingeschakeld. Een deel daarvan is inmiddels succesvol doorgestroomd in het mooie scheepsbouwvak.

Scheepswerf Talsma, waarvan Droogdok Groningen een onderdeel is, betrekt mensen, vooral jongeren, bij de sector en bieden hen middels opleiding in de praktijk een versnelde kans op een werkplek in de scheepsbouw. ’Iedereen verdient een kans’, vindt Directeur Jelle Talsma en dat vertaalt zich in deze speciale projecten waar de Friese scheepsbouwer ontzettend trots op is.

Scheepvaart - en dus de scheepbouw - spreekt mensen uit alle lagen van de bevolking aan en is daarom zeer geschikt verschillen te overbruggen. In die zin is Scheepswerf Talsma zowel een scheepsbouwer als ook een bruggenbouwer.

Scheepswerf Talsma beschikt over zeer ervaren werknemers die de fijne kneepjes van het vak kennen en deze over kunnen brengen op leerlingen. Voorts wordt er, zoals wel blijkt uit de bovenstaande opsomming, samengewerkt met diverse overheden, onderwijs, sociale instellingen en stichtingen. Gebleken is wel dat Talsma voor deze organisaties een serieuze partner is.

De jongste aanwinst in dit rijtje is Steilsteven ‘Jatrie’, welke over een aantal weken onder handen wordt genomen in ons Droogdok te Groningen. Ook bij de restauratie van de Jatrie worden leerlingen ingeschakeld.